Rabaty

RABATY

Zaloguj się a otrzymasz dodatkowo stały rabat wysokości - 2% 

 

do rabatowania nie wliczają się produkty promocyjne, oznaczone kolorem czerwonym pPROMOCJAk .

Rabaty są udzielane od kwoty - netto !!!